top of page
Logo LaserPULSE1.png
DSC_0212_edited.jpg

Technologia

Lasery, czyli generatory promieniowania elektromagnetycznego, to urządzenia wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej promieniowania. Źródła laserowe generują monochromatyczne, spójne czasowo i przestrzennie, skolimowane fale elektromagnetyczne w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. Ich działanie polega na wzbudzeniu ośrodka czynnego poprzez pompowanie różnego rodzaju: elektryczne, optyczne, chemiczne lub zderzenia elektronów. Wzbudzony ośrodek emituje energię w postaci kwantu promieniowania spójnego.

Zastosowanie różnorakich systemów laserowych w przemyśle jest coraz powszechniejsze, przede wszystkim w procesach spawania, cięcia i znakowania.      W przypadku laserowej obróbki powierzchniowej, takiej jak oczyszczanie czy aktywacja powierzchni, systemy laserowe stosowane są z powodzeniem w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy zbrojeniowym. Warto podkreślić, że obróbka laserowa to przyjazna środowisku alternatywa wobec metod tradycyjnych- strumieniowo-ściernych i chemicznych. Impulsowe lasery światłowodowe spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości obróbki i bezpieczeństwa procesu produkcji.

Laserowa obróbka powierzchni możliwa jest dzięki zjawisku tzw. ablacji, zwanej również odparowaniem ablacyjnym, desorpcją lub trawieniem laserowym, które polega na odparowaniu warstwy wierzchniej po osiągnięciu wartości progowej energii. W wyniku kontaktu wiązki laserowej z powierzchnią materii dochodzi do wymiany energii pomiędzy stosowanym promieniowaniem laserowym i materiałem obrabianym. Przy odpowiednim dobraniu gęstości mocy, energia zostaje pochłonięta, warstwa lub powłoka nadtopiona a materiał ze stopionej strefy gwałtownie odparowany i wyrzucony w postaci plazmy produktów reakcji. Dzięki temu można w bezpieczny i precyzyjny sposób usuwać zanieczyszczenia z praktycznie każdej powierzchni – w tym stopów metali, kompozytów, ceramiki a nawet papieru.

Laser PULSE

Oczyszczanie
i odtłuszczanie

Właściwe przygotowanie powierzchni w tym zabiegi oczyszczania i odtłuszczania to jeden z istotniejszych i zarazem czasochłonnych procesów technologicznych regeneracji bądź wytwarzania różnych elementów a także łączenia materiałów konstrukcyjnych.

Usuwanie powłok 
technicznych
i warstw malarskich

Regeneracja elementów silników, poszycia lub części maszyn nierozerwalnie związana jest z koniecznością usunięcia starych, często zdegradowanych warunkami eksploatacji powłok technicznych i warstw malarskich.

Aktywacja i przygotowanie powierzchni

Kształtowanie właściwości powierzchni materiałów konstrukcyjnych to szereg procesów, które poprzez obróbkę i modyfikację struktury doprowadzić mają do osiągnięcia wymaganych parametrów mechanicznych, fizycznych lub chemicznych, pozwalających uzyskać podwyższone własności adhezyjne lub  eksploatacyjne obrabianych elementów w tym tribologiczne, zmęczeniowe i antykorozyjne.

Obróbka i strukturyzowanie powierzchni

W zależności od aplikacji lub procesu, pożądane są odmienne parametry i charakterystyka powierzchni. W wielu przypadkach wystarczy odpowiednio oczyścić powierzchnię lub usunąć powłokę.

Grawerowanie
i znakowanie

Znakowanie i grawerowanie wiązką laserową pozwala na wszechstronne, trwałe i widoczne oznaczanie produktów i materiałów w wielu aplikacjach przemysłowych. Różnego rodzaju kody, etykiety, znaki kalibracyjne aż po skomplikowane grafiki mogą zostać naniesione w zautomatyzowanym i bezkontaktowym procesie na większości materiałów stosowanych w przemyśle.

Sprzedzaż: +48 784 577 353

Pomoc techniczna: +48 503 375 457

@ info@laserpulse.pl

NIP: 675 16 14 993

KRS: 0000696243

Zajrzyj do nas:
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
bottom of page